Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се срещнаха с главния прокурор в Генерална прокуратура при Върховния касационен съд на Република Румъния и ръководената от него делегация

9 юли 2019 година

Представители на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се срещнаха с делегация на прокуратурата на Република Румъния, водена от г-н Богдан Лику – главен прокурор в Генерална прокуратура при Върховния касационен съд. Гостите бяха придружавани от г-жа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура и г-жа Румяна Арнаудова – говорител на главния прокурор. В срещата участваха членовете на колегията  Даниела Машева – говорител и председател на Комисията по атестирането и конкурсите, Светлана Бошнакова – председател на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“, Пламена Цветанова – член на Комисия „Управление на собствеността" и на Комисията по професионална етика, и Йордан Стоев – член на Комисия по професионална етика и Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“. Румънската прокуратура бе представена г-н Оливер Феликс Банила – ръководител на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) към Прокуратурата при Върховния касационен съд, г-жа Даниела Антон – прокурор в отдел „Международен“ при Генералната прокуратура, и г-жа Нарциса Келеман – прокурор в отдел „Международен“ при DIICOT.  

Коментирани бяха структурата правомощията и състава на съдебните съвети на България и Румъния, като бе обърнато внимание върху правомощията на прокурорските колегии в областта на дисциплинарната дейност и кариерното развитие на магистратите. Посочено бе, че за първи път представителите на настоящия състав на Прокурорската колегия от професионалната квота са избрани пряко от прокурорите и следователите, като е била осигурена възможност за електронно гласуване.

Акцент в разговорите бе предстоящия избор на главен прокурор, етапите в процедурата и гаранциите за нейната прозрачност и обективност. Обърнато бе внимание, че с промените в ЗСВ от 2016 г., право да издигат кандидатури за главен прокурор имат членовете на Прокурорската колегия и министъра на правосъдието. Обсъдени бяха въпроси свързани с продължителността на мандата и правото на повторно избиране както на главните прокурори на двете държави, така и на членовете на съдебните съвети, административните ръководители в органите на съдебната власт и техните заместници.

Засегнати бяха темите за бюджета на съдебните системи, правомощията на Прокурорските колегии по отношение на дисциплинарните производства срещу магистрати и съдебния контрол върху решенията им за налагане на дисциплинарни наказания, състава и правомощията на инспекторатите към съдебните съвети на България и Румъния.

От името на Прокурорската колегия г-жа Даниела Машева връчи плакети на Висшия съдебен съвет на г-н Богдан Лику – главен прокурор в Генерална прокуратура при Върховния касационен съд и на г-н Оливер Феликс Банила – ръководител на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) към Прокуратурата при Върховния касационен съд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд