Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира шестима прокурори и повиши на място в по-горен ранг двама прокурори

10 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Радослав Димоl Димов – административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“. Извънредното атестиране на прокурор Димов е във връзка с участието му в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура – София.

Във връзка с участие в конкурс за повишаване в длъжност, Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Марин Стоянов Дишлянов  и  Дилян Стоянов Деянов  - прокурори в Специализираната прокуратура, като прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия, проведе на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Стоил Крумов Томов – прокурор в Софийска градска прокуратура и Христина Петрова Лулчева-Гугуманова – прокурор в Окръжна прокуратура – София,  и прие на основание, чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, Прокурорската колегия проведе периодично атестиране на Димитър Франтишек Петров – заместник-административен ръководител и и. ф. административен ръководител на Специализираната прокуратура, и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Колегията, прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Ивелина Петкова Стоянова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, която придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг „прокурор в апелативна прокуратура“, считано от датата на вземане на решението -Георги Илиев Обидимски – прокурор в Софийска районна прокуратура, Росица Николова Тошева – Иванова – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд