Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 25.07.2019 г. Прокурорската колегия ще връчи отличията на прокурори и следователи поощрени в периода 28.11.2018 г. – 26.06.2019 г.

10 юли 2019 година

Прокурорите и следователите поощрени с решения на Прокурорската колегия в периода 28.11.2018 г. – 26.06.2019 г. ще бъдат поканени за връчване на отличията им на заседанието на колегията, насрочено за 25.07.2019 г. от 11.00 ч. Общо 12 прокурори и 4-ма следователи ще получат отличията си.

Членовете на Прокурорската колегия се обединиха около идеята при поощряване на прокурори и следователи по реда на чл. 303 от ЗСВ в решението на колегията да се определя и датата за връчване на отличието.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд