Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи разглеждането на предложението във връзка с плащане на местни данъци и такси за две съдебни сгради в София и даде съгласие за предоставяне на техническо съоръжение на КПКОНПИ

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложението за плащане на  задълженията за местни данъци и такси за два  имота , декларирани от  Висшия съдебен съвет на територията на Столична община, с цел събиране на допълнителна информация. Една от тях е бившата сграда на Софийски районен съд на ул. „Драган Цанков“ № 6, която не се използва към момента. В хода на обсъждането бе предложено да се установят всички съдебни сгради, които не се използват и се инициират съответни действия пред компетентните органи за частично или пълно освобождаване от такса „Битови отпадъци“ за тях.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Прокуратурата на Република България да предостави безвъзмездно фасадно рамково скеле, което е с отпаднала необходимост, на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобито имущество.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд