Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет потвърди съдържанието на номенклатурите в електронната услуга на НАП „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет потвърди съдържанието на номенклатурите в електронната услуга на НАП „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“, с приложен списък по органи, вид изпълнителен титул – изпълнителен лист, решение, разпореждане, присъда, спогодба и др., и вид вземане – глоби, такси, имуществени санкции по АПК, разноски по делото и т.н. Решението ще бъде изпратено на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, с оглед изготвянето на проект на споразумение за взаимодействие във връзка с обезпечаване и събиране на публични вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс между ВСС и НАП.

Със споразумението ще се регламентират видовете изпълнителни основания и публични вземания на органите на съдебната власт, които следва да се предявяват за публично събиране от публичните изпълнители при НАП. Ще бъде регламентирано и присъединяването на органите на съдебната власт към електронната услуга, с оглед навременното регистриране на администраторите им в НАП и уреждане на заварените случаи с предадени преписки на хартиен носител. Процесът по създаване на организация за присъединяване на органите на съдебната власт следва да приключи най-късно до 30.09.2019 г., като след тази дата НАП ще преустанови приемането на изпълнителни основания, които не са предадени чрез електронната услуга.

Списъците с номенклатури са потвърдени от работна група, в която са участвали представители на ВСС, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Администрацията на главния прокурор.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд