Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители в междуведомствената работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на нормативни изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Цветинка Пашкунова и Даниела Машева за свои представители в междуведомствената работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на нормативни изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Необходимостта от измененията е във връзка с резултатите от изготвена Последваща оценка на въздействието на ЗИНЗС, чиято основна цел е била идентифицирането и ретроспективното оценяване на въздействията от неговото приложение за периода 2016 – 2018 г. Оценката е публикувана на интернет сайта на Министерството на правосъдието в раздел „Проекти на нормативните актове“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд