Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС не възразява съдилищата да преминат към безхартиен обмен на документи с разработената от Националното бюро за правна помощ „Единна информационна система за отчитане на правната помощ“

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет не възразява съдилищата да преминат към безхартиен обмен на документи с разработената от Националното бюро за правна помощ „Единна информационна система за отчитане на правната помощ“, при осигурена гаранция от страна на разработчиците на програмите за защита на данните от нерегламентиран достъп. Системата е разработена в изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро управление“ и ще бъде предоставена безвъзмездно за ползване.

Решението е предхождано от работна среща на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“, председателя на Висшия адвокатски съвет, председателя на Националното бюро за правна помощ и представители на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС.

Пленумът на ВСС не се противопоставя на възможността за безхартиен обмен на документи за правна помощ между адвокатите, Националното бюро за правна помощ и съдилищата. При електронния обмен исканията за допускане на правна помощ, определянето на адвоката и връщането на информацията се извършва по електронен път. Адвокатът, който предоставя правна помощ, има достъп до цялата документация по делата или досъдебното производство по електронен път и при приключване на служебната му защита, той получава цялата информация сканирано, прави своя отчет до адвокатската колегия, която дава становище и изпраща по електронен път отчета до Националното бюро за правна помощ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд