Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет освободи главния секретар от заеманата длъжност и определи временно изпълняващ длъжността

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прекрати трудовия договор на Силвия Рашева Илиева, заемаща длъжността „главен секретар“ на Висшия съдебен съвет и я освободи от заеманата длъжност, считано от 12.07.2019 г., на основание чл. 326, ал. 1 и ал. 2, изречение първо, предложение първо от Кодекса на труда.

Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“, бе определен за временно изпълняващ длъжността „главен секретар“ на Висшия съдебен съвет до назначаване на главен секретар по законоустановения ред.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд