Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува финансовата обосновка на Проекта на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот от областния управител на Област Търговище за нуждите на Административен съд – Търговище

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува финансовата обосновка на Проекта на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична държавна собственост от Областен управител на Област Търговище на ВСС, за нуждите на Административен съд – Търговище. Проектът на Решение на Министерски съвет е във връзка с невъзможността да се обособи Регистратура за класифицирана информация в Съдебната палата.

Решението на Пленума на ВСС ще бъде изпратено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на областния управител на Област Търговище.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд