Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи административния ръководител на Окръжна прокуратура – Монтана за и.ф. окръжен прокурор до встъпването в длъжност на нов

11 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Нина Борисова Ангелова – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Монтана за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Монтана, считано от 18.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Първият мандат на прокурор Ангелова изтича на 17.07.2019 г. Тя е определена за и. ф. административен ръководител по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд