Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет учреди Съвета за партньорство към ВСС

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет учреди Съвет за партньорство в състав: членове на ВСС – Пламен Найденов, Пламена Цветанова и Вероника Имова; представители на професионални организации по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ – Евгени Иванов – Асоциация на прокурорите в България и Стефан Петров – Камара на следователите в България; представители на магистрати, нечленуващи в професионални организации по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ – Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна; Илиана Димитрова – Васева – зам.-административен ръководител на Окръжен съд – Пазарджик; Анелия Янева – съдия в Софийски градски съд; Ангелина Митова-Мончовска – прокурор в отдел 01 „Специализиран“ при ВКП; Радослав Димов – административен ръководител на Софийска районна прокуратура и Елена Динева – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура.

Ангелина Лазарова е подкрепена от 213 магистрати, Илиана Димитрова – Васева от 107 магистрати, Анелия Янева от 114 магистрати, Ангелина Митова-Мончовска от 234 кандидати и Радослав Димов от 146 броя.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 8 Съветът за партньорство се състои от трима изборни членове на Висшия съдебен съвет, по един представител на организация на съдии, прокурори и следователи, които защитават професионалните им интереси и шестима съдии, четирима прокурори и един следовател, представители на магистратите, нечленуващи в професионални организации. Пояснено бе, че в срока по § 2 от Наредба № 8 не са депозирани заявления от нито една съдийска организация.

В изпълнение на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 със свое решение по протокол № 12/30.05.2019 г. Пленумът на ВСС определи за членове на Съвета за партньорство Пламен Найденов, Пламена Цветанова и Вероника Имова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд