Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на ВСС и Фейсбук общността на българските адвокати обсъдиха Единния портал за електронно правосъдие

12 юли 2019 година

Екипът отговарящ за изпълнението на проекта  по Оперативна програма „Добро управление“ -  “Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие” проведе работна среща с представители на Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА).

От страна на Висшия съдебен съвет участваха г-жа Олга Керелска – ръководител на проекта, г-н Огнян Дамянов – координатор, служители от дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС и представители на фирмите изпълнители. ФОБА бе представена от адв. Росен Рашков, адв. Искра Кишкова, адв. Венелина Фотева, адв. Иванка Георгиева и адв. Петромир Кънчев

Госпожа Керелска представи проекта, по който ВСС е бенефициент, постигнатите до момента резултати и дейностите, които предстоят. Обсъдени бяха предварително обобщените от ФОБА въпроси, свързани с Единния портал на електронното правосъдие – вида на интерфейса, в който се изобразява съдържанието на електронните папки на делата; обема на информацията в тях; присъединяването на файлове, регистрацията на профил в портала чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Участниците в срещата се договориха за механизма, по който представителите на ФОБА могат да отправят обобщени констатации и въпроси от адвокатите относно функционирането на Единия портал за електронно правосъдие.

Представителите на ФОБА се ангажираха да формулират и предложат на проектния екип конкретни промени в Правилата за работа с електронния портал, които да облекчат достъпа им до електронните дела адвокатите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд