Процедура за избор на главен прокурор на Република България
(открита с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/15.07.2019 г.)

Времеви график/Хронограма за провеждане на процедура за избор на главен прокурор

Правила за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор

Декларация за имущество и интереси по чл. 37 от ЗПКОНПИ, образец по чл. 35, ал. 4 от ЗПКОНПИ

Образец на кадрова справка по чл. 173, ал. 5 от ЗСВ

КАНДИДАТИ
ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

 

Кандидат

Предложение/

Съгласие от кандидата

Мотиви Кадрова справка Концепция Документи по раздел I, т.8 от Правилата Доклади Допустимост Становища Въпроси/ отговори Дата, час и място за изслушване
КПЕ КАК

 

Иван Стоименов Гешев -

заместник на главния прокурор при ВКП

 

предложение/

съгласие от кандидата

публикувани

на 23.07.2019г.

 

мотиви

публикувани

на 23.07.2019г.

 

кадрова справка

публикувана

на 23.07.2019г.

 

концепция

приложения към концепция

публикувани

на 13.08.2019г

 

публикувани на 13.08.2019г

Доклад

публикуван 

на 17.09.2019г.

Протокол №16/17.09.2019г.

 

Доклад

публикуван 

на 17.09.2019г.

Извлечение от протокол №29/16.09.2019 г.

Извлечение от решение на
Прокурорската колегия на ВСС по протокол
№30/09.10.2019г.,т.1


публ. на 11.10.2019 г.

Становище
РП Пловдив

публ. на 26.07.2019 г.

Становище
Камара на следователите

публ. на 26.07.2019 г.

Становище
АСпП и СпП

публ. на 26.07.2019 г.

Становище
СРП

публ. на 26.07.2019 г.

Декларация
РП Силистра

публ. на 26.07.2019 г.

Отворено писмо
ГСИ "Правосъдие за всеки"

публ. на 26.07.2019 г.

Становище
НСлС

публ. на 29.07.2019 г.

Становище
прокуратури от Апелативен район Бургас

публ. на 29.07.2019 г.

допълнение към становище
прокуратури от Апелативен район Бургас

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Видин и РП Видин

публ. на 29.07.2019 г.

Становище
РП Варна

публ. на 29.07.2019 г.

Становище
ОП Разград, РП Разград,РП Исперих и РП Кубрат

публ. на 29.07.2019 г.

Становище
РП Стара Загора

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Габрово

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОД МВР - Пазарджик

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Монтана, РП Монтана, РП Лом и РП Берковица

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
РП Казанлък

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Стара Загора

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Русе и РП Русе

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
Югозападен университет "Неофит Рилски"

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Ямбол

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП София

публ. на 31.07.2019 г.

Становище
прокуратури от Апелативен район Велико Търново

публ. на 31.07.2019 г.

Становище
РП Чирпан

публ. на 02.08.2019 г.

Становище
РП Свиленград

публ. на 02.08.2019 г.

Становище
РП Хасково

публ. на 02.08.2019
г.

Становище
УНСС

публ. на 02.08.2019 г.

Становище
РП Димитровград

публ. на 06.08.2019 г.

Становище
РП Оряхово

публ. на 06.08.2019 г.

Становище
ОП Хасково

публ. на 06.08.2019 г.

Становище
РП Харманли

публ. на 06.08.2019 г.

Становище
Асоциация на прокурорите
в  България

публ. на 06.08.2019 г.

Становище
от Васил Петров - доктор по административно право,
съдия в СРС

публ. на 07.08.2019 г.

Декларация
от прокурори от ОП Смолян

публ. на 07.08.2019 г.

Становище
ОП Шумен

публ. на 08.08.2019 г.

Становище
ОП Търговище и РП Търговище

публ. на 08.08.2019 г.

Становище
от прокуратури в съдебен
район Добрич

публ. на 08.08.2019 г.

Становище
РП Горна Оряховица

публ. на 09.08.2019 г.

Позиция
ОП Кюстендил,
ОСлО Кюстендил,
РП  Кюстендил и РП Дупница

публ. на 09.08.2019 г.

Становище
Адвокатски съвет Пловдив

публ. на 12.08.2019 г.

Становище
от райония прокурор на РП Пазарджик

публ. на 13.08.2019 г.

Декларация
от АП Пловдив, ОП Пловдив, ОСлО Пловдив, РП Асеновград, РП Карлово и РП Първомай

публ. на 13.08.2019 г.

Становище
от директора на СДВР

публ. на 13.08.2019 г.

Становище
от служители от отдел "Разследване" при ОДМВР Пловдив

публ. на 13.08.2019 г.

Становище
от директора на ГДНП

публ. на 15.08.2019 г.

Позиция
от ръководството  на
ОДМВР Видин

публ. на 15.08.2019 г.

Позиция
от ръководството  на 
​ОДМВР Варна

публ. на 15.08.2019 г.

Становище
от ръководството  на
ОДМВР Плевен

публ. на 16.08.2019 г.

Позиция
от ръководството  на 
​ОДМВР Велико Търново

публ. на 19.08.2019 г.

Становище
от ръководството  на
ОДМВР Монтана

публ. на 19.08.2019 г.

Становище
от ръководството  на
ОДМВР Благоевград

публ. на 21.08.2019 г.

Становище
от ръководството  на
ОДМВР Бургас

публ. на 21.08.2019 г.

Становище
от ръководството  на
ОДМВР Добрич

публ. на 22.08.2019 г.

Становище
от ръководството  на
ОДМВР Стара Загора

публ. на 23.08.2019 г.

Становище
от ОСлО Бургас

публ. на 23.08.2019 г.

Становище
от ръководството  на
ДАНС

публ. на 26.08.2019 г.

Позиция
на магистратите от ОП Перник, 
РП Перник, РП Радомир и ОСлО Перник

публ. на 27.08.2019 г.

Становище
от прокурори от РП Велинград

публ. на 28.08.2019 г.

Позиция
на директора на ОД МВР Враца

публ. на 28.08.2019 г.

Становище
от прокурорите и служителите от РП Тетевен

публ. на 28.08.2019 г.

Становище
от ръководството на ОД МВР Шумен

публ. на 29.08.2019 г.

Позиция
на ръководството на ОД МВР Ловеч

публ. на 30.08.2019 г.

Становище
от  РП Смолян

публ. на 30.08.2019 г.

Позиция
на ръководството на ОД МВР Перник

публ. на 02.09.2019 г.

Становище
от  проф. д-р Валери Димитров,
УНСС

публ. на 03.09.2019 г..

Декларация
от  РП Златоград,

публ. на 09.09.2019 г..

Становище
от ръководството на ОД МВР Кюстендил

публ. на 10.09.2019 г.

Становище
от ръководството на ОД МВР София

публ. на 10.09.2019 г.

Становище
от ГД БОП 

публ. на 11.09.2019 г.

Становище
от фейсбук общност на 
българските адвокати

публ. на 11.09.2019 г.

Становище
от проф. д.ю.н
Маргарита Чинова, СУ 

публ. на 13.09.2019 г.

Становище
от проф. д.ю.н
Костадин Бобев, ЮЗУ 

публ. на 13.09.2019 г.

Становище и въпроси от
 Управителния съвет на
Асоциацията на прокурорите
 в България 

публ. на 13.09.2019 г.

Становище
от  ОП Враца

публ. на 18.09.2019 г..

Становище
от  Атанас Илчев -
следовател в ОСлО Варна

публ. на 18.09.2019 г..

Искане/Становище
от  ГД "Боец" 

публ. на 18.09.2019 г..

Становище
от  ГД "Боец"
 

публ. на 18.09.2019 г..

Обръщение от  
Висшия адвокатски съвет

публ. на 19.09.2019 г..

Становище
от ръководството на ОД МВР Сливен

публ. на 20.09.2019 г.

Становище
от НПО "Юристи срещу корупцията"

публ. на 20.09.2019 г.

Становище и въпроси
от  ГД "Боец" 

публ. на 03.10.2019 г..

Становище и въпроси от
сдружение "Обществен
съвет за правосъдие" 

публ. на 03.10.2019 г.

Искане/становище от  Сдружение "Зелен Младост" 
публ. на 07.10.2019 г.

Становище
от Асоциация за борба против корупцията в България

публ. на 10.10.2019 г.

Становище и въпроси от
адв. Адела Качаунова - директор на правната
програма на Българския хелзински комитет

публ. на 15.10.2019 г.

Отговори на въпроси от сдружение "БОЕЦ" 
публикувано на 10.10.2019 г.

Отговори на въпроси от Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България
публикувано на 23.10.2019 г.

Отговори на въпроси от сдружение "Обществен съвет за правосъдие"
публикувано на 23.10.2019 г.

Отговори на въпроси от адв. Адела Качаунова - директор на правната
програма на Българския хелзински комитет

публикувано на 23.10.2019 г.

Отговори на въпроси от УС на Камарата на следователите
в България 

публикувано на 23.10.2019 г.

 

Въпроси от
 Управителния съвет на
Асоциацията на прокурорите
 в България 

публ. на 13.09.2019 г.

Становище и въпроси от
сдружение "Обществен
съвет за правосъдие" 

публ. на 03.10.2019 г.

 Въпроси от БИПИ 
публикувано на 14.10.2019 г.

Становище и въпроси от
адв. Адела Качаунова - директор на правната
програма на Българския хелзински комитет

публ. на 15.10.2019 г.

 Въпроси от УС на Камарата на следователите
в България 

публикувано на 16.10.2019 г.

 Въпроси от Гражданско сдружение Инициатива "Правосъдие за всеки" 
публикувано на 16.10.2019 г.

Въпроси от Фондация "Антикорупционен фонд" и Фондация "Институт за пазарна икономика"
публикувано на 17.10.2019 г.

Въпроси от Софийски адвокатски съвет
публикувано на 17.10.2019 г.

Въпроси от Фондация "Български адвокати за правата на човека"
публикувано на 17.10.2019 г.

 

 

24.10.2019г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд