Процедура за избор на главен прокурор на Република България
(открита с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/15.07.2019 г.)

Времеви график/Хронограма за провеждане на процедура за избор на главен прокурор

Правила за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор

Декларация за имущество и интереси по чл. 37 от ЗПКОНПИ, образец по чл. 35, ал. 4 от ЗПКОНПИ

Образец на кадрова справка по чл. 173, ал. 5 от ЗСВ

КАНДИДАТИ
ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

 

Кандидат

Предложение/

Съгласие от кандидата

Мотиви Кадрова справка Концепция Документи по раздел I, т.8 от Правилата Доклади Допустимост Становища Въпроси/ отговори Дата, час и място за изслушване
КПЕ КАК

 

Иван Стоименов Гешев -

заместник на главния прокурор при ВКП

 

предложение/

съгласие от кандидата

публикувани

на 23.07.2019г.

 

мотиви

публикувани

на 23.07.2019г.

 

кадрова справка

публикувана

на 23.07.2019г.

 

концепция

приложения към концепция

публикувани

на 13.08.2019г

 

публикувани на 13.08.2019г

 

 

 

 

 

Становище
РП Пловдив

публ. на 26.07.2019 г.

Становище
Камара на следователите

публ. на 26.07.2019 г..

Становище
АСпП и СпП

публ. на 26.07.2019 г.

Становище
СРП

публ. на 26.07.2019 г.

Декларация
РП Силистра

публ. на 26.07.2019 г.

Отворено писмо
ГСИ "Правосъдие за всеки"

публ. на 26.07.2019 г.

Становище
НСлС

публ. на 29.07.2019 г.

Становище
прокуратури от Апелативен район Бургас

публ. на 29.07.2019 г.

допълнение към становище
прокуратури от Апелативен район Бургас

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Видин и РП Видин

публ. на 29.07.2019 г.

Становище
РП Варна

публ. на 29.07.2019 г.

Становище
ОП Разград, РП Разград,РП Исперих и РП Кубрат

публ. на 29.07.2019 г.

Становище
РП Стара Загора

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Габрово

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОД МВР - Пазарджик

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Монтана, РП Монтана, РП Лом и РП Берковица

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
РП Казанлък

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Стара Загора

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Русе и РП Русе

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
Югозападен университет "Неофит Рилски"

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП Ямбол

публ. на 30.07.2019 г.

Становище
ОП София

публ. на 31.07.2019 г.

Становище
прокуратури от Апелативен район Велико Търново

публ. на 31.07.2019 г.

Становище
РП Чирпан

публ. на 02.08.2019 г.

Становище
РП Свиленград

публ. на 02.08.2019 г.

Становище
РП Хасково

публ. на 02.08.2019
г.

Становище
УНСС

публ. на 02.08.2019 г.

Становище
РП Димитровград

публ. на 06.08.2019 г.

Становище
РП Оряхово

публ. на 06.08.2019 г.

Становище
ОП Хасково

публ. на 06.08.2019 г.

Становище
РП Харманли

публ. на 06.08.2019 г.

Становище
Асоциация на прокурорите
в  България

публ. на 06.08.2019 г.

Становище
от Васил Петров - доктор по административно право,
съдия в СРС

публ. на 07.08.2019 г.

Декларация
от прокурори от ОП Смолян

публ. на 07.08.2019 г.

Становище
ОП Шумен

публ. на 08.08.2019 г.

Становище
ОП Търговище и РП Търговище

публ. на 08.08.2019 г.

Становище
от прокуратури в съдебен
район Добрич

публ. на 08.08.2019 г.

Становище
РП Горна Оряховица

публ. на 09.08.2019 г.

Позиция
ОП Кюстендил,
ОСлО Кюстендил,
РП  Кюстендил и РП Дупница

публ. на 09.08.2019 г.

Становище
Адвокатски съвет Пловдив

публ. на 12.08.2019 г.

Становище
от райония прокурор на РП Пазарджик

публ. на 13.08.2019 г.

Декларация
от АП Пловдив, ОП Пловдив, ОСлО Пловдив, РП Асеновград, РП Карлово и РП Първомай

публ. на 13.08.2019 г.

Становище
от директора на СДВР

публ. на 13.08.2019 г.

Становище
от служители от отдел "Разследване" при ОДМВР Пловдив

публ. на 13.08.2019 г.

Становище
от директора на ГДНП

публ. на 15.08.2019 г.

Позиция
от ръководството  на
ОДМВР Видин

публ. на 15.08.2019 г.

Позиция
от ръководството  на 
​ОДМВР Варна

публ. на 15.08.2019 г.

Становище
от ръководството  на
ОДМВР Плевен

публ. на 16.08.2019 г.

Позиция
от ръководството  на 
​ОДМВР Велико Търново

публ. на 19.08.2019 г.

Становище
от ръководството  на
ОДМВР Монтана

публ. на 19.08.2019 г.

 

 

 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд