Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет откри процедурата за избор на главен прокурор на Република България

15 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно с 23 гласа „за“ откри, на основание чл. 173, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедурата за избор на главен прокурор на Република България. Тя ще се проведе, съгласно приетата хронограма с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 13/13.06.2019 г.

Първото заседание на Пленума на ВСС, на което членове на Прокурорската колегия, както и министърът на правосъдието могат да предлагат кандидатури за главен прокурор ще се проведе на 18 юли 2019 г.

На 29 юли ще бъдат ясни номинациите за главен прокурор. Съгласно ЗСВ те могат да бъдат направени в четирите поредни заседания на пленума на ВСС следващи заседанието, на което е открита изборната процедура - на 18, 22, 25 и 29 юли.

Преди гласуването за откриване на изборната процедура главният прокурор Сотир Цацаров припомни, че Пленумът на ВСС е приел времеви график за провеждането ѝ, като в съответствие с определените срокове, Прокурорската колегия е утвърдила образец на кадрова справка по чл. 173, ал. 5 от ЗСВ и са извършени промени в Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор във връзка с подаване на декларация за имущество и интереси по чл. 37 ЗПКОНПИ, по образеца по чл. 35, ал. 4 от закона.

На брифинг с журналисти представляващият ВСС Боян Магдалинчев и говорителят на Прокурорската колегия Даниела Машева представиха етапите и сроковете в процедурата за избор на главен прокурор. Коментирани бяха броят на кандидатурите, които могат да бъдат издигнати, гаранциите за политическа независимост на избора и вероятността жена да бъде новият главен прокурор. Говорителят на Прокурорската колегия Даниела Машева уточни, че е възможно членове на колегията да предложат до три кандидатури, с оглед липсата на повтаряемост на предложителите.

Представляващият ВСС подчерта, че при съмнения за политическата обвързаност ще се проверяват действията и изказванията на кандидатите, че няма да бъде допуснат избор на кандидат, който не отговаря на законовите изисквания.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд