Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не избра административен ръководител на Окръжен съд – Пловдив

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не избра за административен ръководител на Окръжен съд – Пловдив. Подкрепа за кандидата за длъжността Иван Георгиев Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, дадоха 7 членове на Колегията, а 6 гласуваха „против“. Съдийската колегия приема решения с мнозинство от минимум 8 гласа. Отрицателният вот бе мотивиран с обстоятелството, че само преди седем месеца Съдийската колегия подкрепи съдия Калибацев за втори мандат председател на Районен съд – Пловдив, и му даде възможност да продължи осъществяването на своята концепция за развитие на съда. Посочено бе, че той е имал единодушната подкрепа на Общото събрание на Районен съд – Пловдив, и е поел ангажимент пред неговия колектив за следващите пет години.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд