Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати дисциплинарното дело срещу Иванка Болгурова – съдия в СРС

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 25/2017 г. по описа на ВСС, образувано срещу Иванка Петрова Болгурова – съдия в Софийски районен съд, поради изтичане на 6-месечния срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията.

Дисциплинарният състав по делото посочва, че дисциплинарното производство е образувано по предложение на административния ръководител на Софийски градски съд и на Инспектората към ВСС на 25.07.2017 г., след изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ, считано от откриването на съответното нарушение, т. е. след изтичане на преклузивния срок, визиран в закона, поради което е недопустимо и следва да бъде прекратено.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд