Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати дисциплинарно дело срещу Мария Иванова Иванова-Ангелова – съдия в Софийски районен съд

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарно дело № 41/2017 г. по описа на ВСС, образувано по предложение на Инспектората към ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Мария Иванова Иванова-Ангелова – съдия в Софийски районен съд, председател на 75-и състав, поради изтичане на сроковете по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарният състав по делото е установил, че то е образувано на 25.07.2017 г., след изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, считано от откриването на съответното нарушение.

Съдийската колегия на ВСС разгледа дисциплинарното дело при отвод на Драгомир Кояджиков.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд