Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Даниела Росенова – Иванова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Даниела Росенова Иванова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, не е извършила нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 4 от Закона за съдебната власт, и не ѝ наложи дисциплинарно наказание.

Дисциплинарният състав по делото посочва, че в предложението на ИВСС не се твърди нарушение на конкретни правни норми, поради което не може да се приеме, че е налице правонарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ, както и че не е подкрепено с доказателства.

Дисциплинарно дело № 48/2017 г. по описа на ВСС, е образувано по предложение на Инспектората към ВСС с твърдение за непостоянна и противоречива практика при прилагането на чл. 9 от ЗСВ.

Съдийската колегия на ВСС  разгледа дисциплинарното дело при отводи на Драгомир Кояджиков – член на ВСС, и на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд