Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи на Ина Райчева-Цонева – съдия в Административен съд – Русе, дисциплинарно наказание „забележка“

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарното производство срещу Ина Георгиева Райчева-Цонева – съдия в Административен съд – Русе, образувано по предложение на Инспектората към ВСС, за бездействие по адм. дело № 24/2014 г. по описа на Административен съд – Русе, в периода от 28.07.2014 г. до 31.10.2014 г.

Колегията прие, че тя е извършила нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, в останалата част на направеното от ИВСС предложение. Съдийската колегия наложи на Ина Райчева-Цонева дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“.

Дисциплинарният състав е установил неспазване на сроковете за разглеждане, насрочване и решаване на възложени ѝ дела, което не е обусловено от обективни фактори. До приключване на дисциплинарното дело съдия Райчева-Цонева е администрирала и изготвила съдебните актове по делата, предмет на дисциплинарното производство. 

Съдийската колегия разгледа дисциплинарното дело при отвод на Драгомир Кояджиков – член на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд