Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи на Ивайло Генов Йорданов – съдия в Районен съд – Ихтиман, дисциплинарно наказание „забележка“

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Ивайло Генов Йорданов – съдия в Районен съд – Ихтиман, е извършил нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт и му наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“.

Дисциплинарният състав по делото посочва, че установените дисциплинарни нарушения на съдия Йорданов, свързани с несвоевременно администриране на разпределените за разглеждане дела и неспазване на установените процесуални срокове за изготвяне на съдебни актове, са системни, и не е констатирано наличие на изключващи отговорност за тях обстоятелства.

Дисциплинарно дело № 18/2018 г. е образувано по предложение на административния ръководител на Районен съд – Ихтиман.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд