Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отстрани за три месеца Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд – София-град, от длъжност

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 232 от Закона за съдебната власт, отстрани Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд – София-град, от длъжност „съдия“ в АССГ, за срок от три месеца.

С решението се цели охрана на интересите на правосъдието до приключване на дисциплинарното производство срещу съдия Бузова, предвид необходимостта от преразпределяне на голям брой забавени дела.

Дисциплинарното дело № 2/2019 г. срещу Росица Бузова е образувано по предложение на административния ръководител на Административен съд – София-град, за системно извършване на дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1-4 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд