Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Няма получена кандидатура за главен прокурор в първото заседание на пленума на ВСС за номиниране

18 юли 2019 година

В първото заседание на пленума на Висшия съдебен съвет за номиниране на кандидатури за главен прокурор не бе представено предложение. Съгласно Закона за съдебната власт право да предлагат кандидатури имат членовете на прокурорската колегия и министърът на правосъдието. Номинации могат да се правят в четири поредни заседания на пленума на ВСС. Следващите заседания са насрочени за 22, 25 и 29 юли.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд