Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие констатациите на ИВСС и отчета на министъра на правосъдието за нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г.

18 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие данните на Инспектората към ВСС за установени нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт, за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г. Пленумът прие отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по посочения ред и период, и Анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60 м от ЗСВ, за периода.

Пленумът напомни на административните ръководители на съдилищата и съдиите, за прилагането на мерките, приети по т. 90 от протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на ВСС.

Пленумът напомни на административните ръководители на прокуратурите, че следва да прилагат мерките, приети по протокол № 21/19.07.2018 г., т. 90.1.6 и протокол № 29/22.11.2018 г., т. 1.5 на Пленума на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд