Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие обобщена справка за усвоените средства по проекти по ОПДУ на ВСС за първото шестмесечие

18 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвоените средства по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на ВСС към 30.06.2019 г. Тя ще бъде приобщена към докладите за напредъка на дейностите по проектите.

Справката показва, че бюджетът по 7 проекта възлиза на 8 143 641,40 лв.,  трансферираните средства са в размер на 932 897 лв., а изразходваните средства към момента възлизат общо на 1 712 138,50 лв.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд