Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на председателя на ВКС да упражни правомощията си по изпълнението на проект за изграждане на външни асансьори на Съдебната палата

18 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на председателя на Върховния касационен съд да упражни правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от Закона за обществените поръчки във връзка с организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет „СМР по изграждане на външни асансьори на Съдебната палата – София, бул. „Витоша“ № 2“.

Пленумът изпраща решението на Комисия „Бюджет и финанси“ за извършване на корекция по бюджета на ВКС с цел осигуряване на средства за реализиране на годишната задача за 2019 г. за обекта в размер на 200 000 лв.

За обекта е изготвен инвестиционен проект, който е приет и съгласуван от Министерство на културата по реда на Закона за културното наследство. Той е одобрен от Столична община и има издадено разрешение за строеж през 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд