Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели ползването на помещения в Съдебна палата – Добрич и Съдебна палата – Бургас

18 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели ползването на помещенията в сградата на Съдебна палата – Добрич, и на Съдебна палата – Бургас. Решенията се изпращат на административните ръководители на Окръжен съд – Добрич и на Окръжен съд – Бургас, за сведение и изпълнение. Преразпределението на ползването на помещенията в Съдебна палата – Добрич, отразява промените в структурата на прокуратурата, предвид разкриването на Териториално отделение в Тервел към Районна прокуратура – Добрич.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд