Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие за удължаване на срока на договор за наем на апартамент с Женя Димитрова – член на КАК – СК

18 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за удължаване на срока на договор за наем на недвижим имот – частна собственост, представляващ апартамент в София, на г-жа Женя Димитрова, в качеството ѝ на член Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС, и която не притежава жилище на територията на гр. София, считано от 05.07.2019 г. до изтичане на мандата ѝ като член на КАК – СК, а именно до 05.10.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд