Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС реши през м. септември 2019 г. да бъде обявен конкурс за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури

18 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши конкурс за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури да се обяви на първото заседание на колегията през м. септември 2019 г., след анализ на актуалната информация за наличните свободни длъжности.

Към настоящия момент в окръжните прокуратури има 31 свободни длъжности „прокурор“, като не е приключил конкурса за повишаване и заемане на свободните длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 09/20.03.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд