Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да разкрие 1 щ. дл. „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище, с оглед обезпечаването на административния ръководител с изтичащ втори мандат

18 юли 2019 година

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да разкрие 1 щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище, считано от 02.08.2019 г. Предложението ще бъде внесено за разглеждане и произнасяне в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 22.07.2019 г.

Оптимизирането на щатната численост на Окръжна прокуратура – Търговище е във връзка с обезпечаването на административния ръководител Драгомир Сяров, чиито втори мандат изтича на 01.08.2019 г.

Към настоящия момент в прокуратурата не е налице свободна длъжност, която да послужи за устройване на прокурор Сяров. С оглед задължението на Прокурорската колегия да преназначи магистрата на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност, както и изрично заявеното от него желание за връщане в Окръжна прокуратура – Търговище е необходимо увеличаване щатната численост на органа.

Прокурорската колегия на ВСС с решение по протокол № 13/08.05.2019 г. откри процедура за избор на административен ръководител, като на 25.07.2019 г. ще се проведе събеседване с допуснатия кандидат – Дилянка Стоянова – прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд