Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи заместник-окръжния прокурор Златко Тодоров за и. ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич

18 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Златко Велков Тодоров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич за изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич, считано от 24.07.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

С решение от днес, Прокурорската колегия преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Пламен Николов Николов на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Добрич длъжност – „прокурор“ в окръжната прокуратура, считано от 24.07.2019 г.

Предложението за определяне на Златко Тодоров за и. ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич е направено от главния прокурор Сотир Цацаров.

Прокурор Тодоров има над 26 години юридически стаж и е заемал следните длъжности: следовател в отдел Следствен МВР – от 01.01.1993 г. до 01.01.1995 г.; следовател в ОСлС от 01.01.1995 г. до 01.01.2000 г.; адвокат в АК – Добрич от 01.04.2000 г. до 31.05.2001 г.; прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич от 25.06.2001 г. до 23.09.2009 г.; заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич от 23.09.2009 г. и към момента.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд