Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи от длъжност двама прокурори, поради навършване на 65-годишна възраст и повиши на място в по-горен ранг четирима

18 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от заеманата длъжност „прокурор“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст,  както следва:

         - Павлин Борисов Богданов - прокурор в Софийска районна прокуратура, считано от 24.07.2019 г. и

         - Евелина Иванова Донова – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, считано от 19.07.2019 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „прокурор в окръжна прокуратура“ - Таня Христова Горчева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Светла Стоянова Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас.

На място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ бе повишена Анна Федева Баракова – прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Милена Недева Славова – прокурор в Районна прокуратура – Свиленград бе повишена в ранг „прокурор в апелативна прокуратура“.

Прокурорите са повишени, считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд