Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще изслуша Красимир Кирилов във връзка с молбата му за възстановяване на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура

18 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен ще уведоми Красимир Любомиров Кирилов за възможността да бъде изслушан на заседанието на Прокурорската колегия на 25.07.2019 г. от 11.00 ч. Колегията ще изиска от Специализираната прокуратура предоставяне на постановление от 24.04.2019 г. по досъдебно производство № 65/2018 г., пр. пр. 842/2017 г. по описа на Специализираната прокуратура и актуална справка относно етапа на воденото наказателно производство.

Решението на Прокурорската колегия е във връзка с молба от Красимир  Кирилов за възстановяването му на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура.

С решение № 9965 от 28.06.2019 г. по адм. дело № 13600/2018 г. на ВАС, VI-то отделение е отменено решението по т. 20 по протокол № 26 от заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, проведено на 10.10.2018 г., с което Кирилов временно е отстранен от длъжност „прокурор“ в СГП, до  приключване на воденото срещу него наказателно производство по ДП № 65/2018 г., по описа на Следствения отдел при Специализираната прокуратура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд