Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2019 г.

25 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2019 г. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт е 47,26%. За посочения период са постъпили общо 267,089 млн. лв. приходи, от които 79,19 % са субсидия, 18,84 % са постъпления от съдилищата и 1,23% от НАП.

Приходите на органите на съдебната власт от съдебни такси в сравнение със същия период на миналата година регистрират спад от 7,54%.

Разходите по бюджета на съдебната власт за шестте месеца представляват 48,11 % от годишните разчети, при среден процент на изпълнение за този период 50,0 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала.

Изпълнението на капиталовите разходи е 12,50 %, което се дължи на изместване на голяма част от тях в последното четиримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

Информацията се публикува на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд