Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да отправи искане до кмета на община Ивайловград за предоставяне на помещение в общински имот

25 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до кмета на община Ивайловград за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура – Ивайловград, част от имот – общинска собственост, в гр. Ивайловград, съгласно предвидените разпоредби в Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на 20.12.2017 г. с решение № 149 на общински съвет – Ивайловград.

Представляващият ВСС е упълномощен също да подпише договор с община Ивайловград, с който се предоставя безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура – Ивайловград, посочената част от недвижим имот – общинска собственост.

Решението е свързано с обстоятелството, че срокът на правото на ползване на помещението от РП – Ивайловград, е изтекъл и е необходимо да бъде подновено.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд