Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на недвижим имот в Перник

25 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висш съдебен съвет да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Перник, на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща самостоятелен обект в сграда в гр. Перник.

С тези действия ще бъде продължена процедура по придобиване на помещения от 328 кв. м за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Перник.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд