Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет премести членовете на КАК-СК и част от администрацията в сграда на ул. „Г. С. Раковски“ № 185

25 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт премести в сградата на ул. „Г. С. Раковски“ № 185 членовете на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийска колегия, и администрацията на ВСС, която в момента е базирана в сграда на ул. „Съборна“ № 7 – дирекция „Вътрешен одит“, дирекция „Международна дейност и протокол“, и отдел „Обществени поръчки“. Служителите от дирекция „Управление на собствеността“ в АВСС, работещи в апартамент на ул. „Княз Борис“ № 156, се преместват в сградата на „Екзарх Йосиф“ № 12.

Настаняването на новите работни места трябва да приключи в срок до 31 октомври 2019 година. Реорганизацията се прави предвид предстоящо освобождаване на ползвана от ВСС част от сграда на ул. „Съборна“ № 7, считано от 01.01.2020 г., и на апартамент на ул. „Княз Борис“ № 156, договорът за наем, на който изтича на 21.11.2019 г. В предоставената за ползване на ВСС триетажна ремонтирана сграда на ул. „Раковски“ № 185, са налични 32 свободни кабинети, в които са обособени общо 51 работни места.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд