Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет определи пълномощия на комисия „Управление на собствеността“

25 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи комисия „Управление на собствеността“ в състав не по-малко от трима нейни членове в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, за периода от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г., включително, да вземе решения, свързани с организационни и технически въпроси и въпроси по подготовката на обществени поръчки, съгласно одобрения с решение на Пленума на ВСС по протокол № 4/21.02.20119 г., т. 20, График на планираните обществени поръчки за 2019 г. на ВСС, по управлението и стопанисването на сградния фонд и имуществото на съдебната власт.

Комисия „Управление на собствеността“ трябва да уведоми пленума на ВСС за взетите решения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд