Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС актуализира пределните цени за закупуване на компютърна техника за ВСС и съдилищата

25 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие и одобри решение на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към пленума по протокол № 18 от 22.07.2019 г., с което се актуализират пределните цени за закупуване на компютърна техника. Ревизират се цените за покупка на компютър, на монитор и на компютърна конфигурация. Промяната е съобразена с резултатите от извършено проучване на прогнозни цени за обществена поръчка, инфлацията, цените на валутата и динамиката в промените на компютърните технологии. Тя е направена в изпълнение на решение на пленума на ВСС по протокол № 14/27.06.2019 г., т. 25.2.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд