Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде пълномощия на членове на ВСС по отношение на процедура за подготовка на проект по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

25 юли 2019 година

Пленумът на ВСС упълномощи комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите когато не се провеждат заседания на пленума на ВСС през времето на съдебната ваканция, да утвърди проектно предложение по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“.

Пленумът упълномощи Даниела Машева - член на ВСС и ръководител на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, да извърши всички необходими действия, свързани с подаването на проектното предложение, включително да подписва всички, свързани с това документи. Определен е екип за подготовка на проектно предложение по проекта от служителите в АВСС.

ВСС е одобрен за бенефициент по проект по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., партньор по който е Норвежката съдебна администрация. С писмо от Министерство на правосъдието от 05.07.2019 г. ВСС е информиран, че Програмният оператор – Министерство на правосъдието, е стартирал процедура по проверка и оценка на качеството и приноса на проектите към целите на програмата, както и на съответствието им с разпоредбите на нормативната уредба на програмата, националното и европейското законодателство.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд