Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съкрати длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали, и я разкри в Районна прокуратура – Харманли

25 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7, във връзка с чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, съкрати една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали, и я разкри в Районна прокуратура – Харманли, считано от датата  на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.

Решението е свързано с проведена от Прокурорската колегия на ВСС процедура за преместване на един магистрат по реда на чл. 194 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд