Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост в съдилищата

25 юли 2019 година

Пленумът на ВСС предложи на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт, съкрати една свободна щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна, която се разкрива в Административен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението. На посочените основания се съкращава една свободна щатна длъжност в Административен съд – Велико Търново, която се разкрива в Административен съд – Плевен, считано от 30.09.2019 г. Съкращава се една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, в Окръжен съд – Ловеч, и Окръжен съд – Враца, които се разкриват съответно в Административен съд – Плевен, Административен съд – Стара Загора, и в Административен съд – София-област, считано от датата на вземане на решението. Считано от 14.10.2019 г., се съкращава една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, която се разкрива в Административен съд – Кюстендил. Считано от 13.12.2019 г. се съкращава една длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Монтана, която се разкрива в Административен съд – Перник.  Съкращава се една длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Шумен, и се разкрива същата в Административен съд – Русе, считано от 17.09.2019 г.

С решението на Пленума се разкриват една длъжност „съдия“ в Административен съд – Хасково, и по две длъжности в Административен съд – Пазарджик, и в Административен съд – Благоевград.

Оптимизацията на щатните длъжности „съдия“ е предложена от Съдийската колегия на ВСС по искане на Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Той поясни, че в предложението са включени само свободни и предстоящи за освобождаване длъжности.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд