Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС връчи отличия на осем прокурори и следователи, поощрени в периода от 28 ноември 2018 г. до 26 юни 2019 г.

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започна днешното си заседание с тържествено връчване на отличията на прокурори и следователи, поощрени по реда на чл. 303 от Закона за съдебната власт, в периода от 28 ноември 2018 г. до 26 юни 2019 г.

Шестима прокурори и двама следователи получиха най-високото отличие в съдебната власт – „личен почетен знак първа степен – златен“ лично от

главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров. От името на колегите си и лично от свое име главният прокурор изрази благодарност, уважение и респект към поощрените магистрати, като им пожела здраве и благодатност. Главният прокурор заяви, че всеки един от поощрените магистрати представлява институцията на Прокуратурата на Република България и въпреки навършените 65-години, ще продължи да я носи в сърцето, в душата и в ума си.

Говорителят на Прокурорската колегия г-жа Даниела Машева изказа благодарност и уважение към всеотдайността и труда на присъстващите прокурори и следователи и им пожела здраве, лично щастие и удоволствие от живота.

За проявени висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества отличията си днес получиха:

- Снежана Христова Копчева – прокурор в Софийска градска прокуратура, поощрена с решение на Прокурорската колегия по протокол № 31/28.11.2018 г., с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“;

- Искрена Димитрова Величкова – прокурор във Върховна административна прокуратура,  поощрена с решение на Прокурорската колегия по протокол № 33/05.12.2018 г., с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“;

- Иван Василев Йотов – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, поощрен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 33/05.12.2018 г., с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“;

- Искра Димитрова Чобанова-Димова – прокурор в отдел 06 „Административен“ при Върховната касационна прокуратура, поощрена с решение на Прокурорската колегия по протокол № 5/13.02.2019 г., с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“;

- Симона Благова Генова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, поощрена с решение на Прокурорската колегия по протокол № 8/13.03.2019 г., с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“;

- Пролетка Велкова Борисова – прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, поощрена с решение на Прокурорската колегия по протокол № 8/13.03.2019 г., с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“;

- Маруся Илиева Николова – Насър – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин, поощрена с решение на Прокурорската колегия по протокол № 17/12.06.2019 г., с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“;

- Данчо Николов Стоилов – следовател в Националната следствена служба,

поощрен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 17/12.06.2019 г., с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“.

Наградените магистрати към настоящия момент са освободени от заеманите длъжности в системата на ПРБ, поради навършване на 65-годишна възраст, с изключение на подалите оставка Маруся Илиева Николова-Насър и Данчо Николов Стоилов.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд