Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатите за младши прокурори и младши следователи по обявените през 2019 г. конкурси, които предстои да заявят писмено желанието си за назначаване

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие отказите от участие в класирането на четирима кандидати в конкурса за младши прокурори, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 03/30.01.2019 г., т. 5, като на тяхно място включи следващите по реда на класирането кандидати – Борис Царчински и Таня Желязкова.

Откази са заявени от Валерия Ангелова – класирана на шестдесет и осмо място, Росица Панайотова – класирана на шестдесет и девето място, Светослав Николов – класиран на седемдесет и четвърто място и Тодор Канакиев – класиран на седемдесет и пето място.

С решение от днес, Прокурорската колегия одобри, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ, въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисия професионална етика към Прокурорската колегия, кандидатите за младши прокурори в рамките на обявените 36 конкурсни длъжности за „младши прокурор“ и кандидатите за младши следователи в рамките на обявените 20 конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането им.

Одобрените кандидати заявяват изрично писмено пред съответната колегия на ВСС своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно бала по чл. 186, ал. 1 от ЗСВ, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности. Кандидат, който не заяви желание, се замества от следващия класиран и одобрен кандидат. Решенията ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздела на конкурсите.

Днес, 25 юли 2019 г., от 14:30 ч., в зала „Тържествена“ в Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи лично или чрез упълномощен представител ще заявят писмено желанието си за назначаване на длъжност „младши съдия“, „младши прокурор“ или „младши следовател“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд