Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Дилянка Константинова Стоянова за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Търговище

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра Дилянка Константинова Стоянова за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Търговище.

Дилянка Константинова Стоянова има над 27 години юридически стаж.Била е „младши прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище в периода 23.20.1992 г. - 22.10.1993 г. От 23.10.1993 г. до 01.05.2000 г. заема длъжността „прокурор“ в районна прокуратура – Търговище, а от 23.04.2002 г. и към настоящия момент е прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище.

В Концепцията си прокурор Стоянова сочи, че администрирането на дейността на Окръжна прокуратура – Търговище следва да се основава на последователна работа за затвърждаване и подобряване на постигнатите резултати, като основно предизвикателство е реформата на съдебната карта и окрупняването на районните прокуратури в региона. Сред основните приоритети са спазване принципа за случайно разпределение на преписките и делата и упражняване на ефективна контролно-ревизионна дейност спрямо районните прокуратури. Предвижда се активизиране на работата по делата взети на специален надзор с цел приключване и внасянето им в съда в законовите срокове, както и подобряване срочността за приключване на досъдебните производства, периодичен анализ на всички оправдателни присъди и върнати дела за допълнително разследване. След набелязаните мерки са провеждане на периодични съвещания между прокурорите от региона, повишаване ефективността на работата на следствения отдел, активно взаимодействие с МВР, ДАНС и контролните органи на регионално ниво и местните държавни органи с цел активизиране на дейността за разкриване на корупционни схеми, данъчни престъпления и други такива, ощетяващи държавния бюджет. Ще бъде активизирана дейността по надзора за законност и реализиране на самосезиране на прокуратурата при наличие на законовите предпоставки за това.

Сред приоритетите е провеждане на медийна политика, основаваща се на обективен обмен на информация, съобразно медийната политика на прокуратурата.

Въпроси към кандидата зададоха Евгени Диков, във връзка с натовареността на следователите и необходимостта от допълнително кадрово укрепване.

Прокурор Стоянова бе подкрепена от члена на Прокурорската колегия Огнян Дамянов, който акцентира върху модерната организация в Окръжна прокуратура – Търговище и изградените добри взаимоотношения в колектива. Посочено бе, че кандидатът е изключително почтен магистрат, отдаден на работата и притежаващ качествата да се справи като административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд