Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие, че Тихомир Тодоров – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Разград, не е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, което да е основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Тихомир Косев Тодоров – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Разград, не е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, което да е основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност.

Дисциплинарно дело № 20 по описа на ВСС за 2018 г. е образувано по предложение от главния прокурор на Република България.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд