Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Русе дисциплинарно наказание „забележка“ на Марин Маринов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен състав, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, потвърди наложеното със заповед № РД-04-99/01.07.2019 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Русе дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“ на Марин Йорданов Маринов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе.

Заповедта на административния ръководител ведно с решението на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на следователя.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд