Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Враца, с която е обърнато внимание на Даниел Йорданов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Враца

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 60/09.05.2019 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Враца, с която е обърнато внимание на Даниел Стефанов Йорданов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Враца. Заповедта на административния ръководител ведно с решението на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на следователя.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд