Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи заместник-окръжния прокурор Николай Казаков за и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура Търговище

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Николай Пейчев Казаков – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Търговище за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Търговище, считано от 02.08.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

С решение от днес, Прокурорската колегия преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Драгомир Пенчев Сяров на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Търговище, считано от 02.08.2019 г. Вторият мандат на Драгомир Сяров изтича на 01.08.2019 г.

Николай Казаков е определен за и. ф. окръжен прокурор по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров. Той има над 29 години юридически стаж в Прокуратурата на Република България. Заемал е длъжностите младши прокурор в Районна прокуратура – Търговище от 09.04.1990 г. до 15.07.1991 г.; прокурор в Районна прокуратура – Търговище от 15.07.1991 г. до 01.11.1993 г.; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Търговище от 01.11.1993 г. до 13.11.1995 г.; прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище от 13.11.1995 г. до 15.02.2005 г. и  заместник-окръжен прокурор от 15.02.2005 г. и към момента.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд