Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи за и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Дупница настоящият районен прокурор Даниела Гюрова

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Даниела Георгиева Гюрова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“, считано от 12.08.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Прокурор Гюрова е определена за и.ф. районен прокурор по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров. Първият ѝ мандат изтича на 11.08.2019 г.

С решение на Прокурорската колегия по протокол № 14/15.05.2019 г. е открита процедура за избор на нов административен ръководител, като кандидатите за заемане на длъжността са двама - прокурор Гюрова и Ивайло Василев Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Дупница.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд