Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия ВСС определи Щиляна Петкова – прокурор в Районна прокуратура – Карнобат за и. ф. административен ръководител

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Щиляна Георгиева Петкова – прокурор в Районна прокуратура – Карнобат за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Карнобат, считано от 26.07.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Щиляна Петкова е определена за и. ф. административен ръководител по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров във връзка с решение на Прокурорската колегия по протокол № 17/12.06.2019 г., с което настоящият административен ръководител Мирослав Илиев Илиев е повишен на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура. 

Прокурор Петкова има над 20 години юридически стаж и е заемала следните длъжности: следовател в ОСлС Бургас от 15.04.1999 г. до 30.04.2006 г.; прокурор в Районна прокуратура – Карнобат от 01.05.2006 г. и към момента.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд